“36 маймуни” е неправителствена организация (сдружение в обществена полза), основана в София, България през 2007.

 

Мисията на “36 маймуни” е да подпомага развитието на разнообразно и стойностно съвременно изкуство и култура.

Дългосрочната стратегия на организацията е изградена върху идеята за разширяване и разнообразяване на неинституционализираната и неформална среда за правене на изкуство в България и света.

 

Можете да подкрепите дейността ни по всяко време на ОСАИК-36 маймуни

F I N V B G S F

BG 67 FINV 9150 1200 0805 92 

още

 

Следващи дати:

05.12. от 19:30 в Червената къща

14, 15.12. 2018 - 19 ч. театър Ноймаркт, Цюрих

МОВИМЕНТО / ВАРИАЦИИ
Пет миниатюри и едно интервю на тема движение 
10.12 (понеделник) от 19:30 ч.
Място: ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
Адрес: Пл. “България” 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)
На български език с английски субтитри
Жанр: Tеатър
Времетраене: 90 мин.

EURODRAM - (европейска мрежа за съвременна драматургия) Обявяване на резултатите от отворената покана за участие в селекцията на EURODRAM 2018 

 за съвременни български театрални текстове. 16.03. от 19:30 ч в бар Time Out и начало на ProText 3x3. Повече...