Платформата ПроТекст – пърформанс - четения на нова драматургия в несценични пространства

 

Този пилотен проект на Организация „36 маймуни“ стартира през 2007г. с две основни задачи: популяризиране на съвременна драматургия, привличане на млада публика към алтернативните съвременни театрални форми, разширяване територията на  изкуството и културата.

 

Невъзприет в началото от критиката като театрална форма, днес ПроТекст е наложен като „утвърдена марка” на алтернативния софийски театър и „обетована територия” за креативна среща на млади професионалисти от различни области на изкуството - писатели, актьори, режисьори, музиканти, видеоартисти, художници - с млада, често все още неизкушена от театъра, публика. Екипът получава покани за провеждане ПроТекст-работилници, с които да запознае колегите си от други страни с методологията на тази сценична форма.

 

Формàта „пърформанс-четене” се развива на базата на класическото сценично четене, опитвайки се да го актуализира и приближи до прото-представление. Получава се самородна синтетична изпълнителска форма, на границата между четенето, site specific пърформанса и представлението.

 

Формàта „пърформанс-четене”, развит и представян от екипа на ПроТекст, има за задача да насърчава развитието на „живото” алтернативно съвременно изкуство. В този креативен проект се разчупват обичайните очаквания за театър. Това започва още с навлизането на пърформансите в градски пространства, които по принцип не се мислят като сценични. За неформалната атмосфера на представянията, близка до тази на концерт, изключително спомага участието на музиканти и видеоартисти, които импровизират заедно с актьорите на базата на текста. По този начин се случват две съществени преобръщания: от една страна самите несценични пространства получават нов облик в очите на зрителите, а от друга – нетрадиционната, понякога провокативна среда на пърформансите, създава ново виждане за възможностите и на театъра.