“36 маймуни” е неправителствена организация (сдружение в обществена полза), основана в София, България през 2007.

 

Мисията на “36 маймуни” е да подпомага развитието на разнообразно и стойностно съвременно изкуство и култура.

Дългосрочната стратегия на организацията е изградена върху идеята за разширяване и разнообразяване на неинституционализираната и неформална среда за правене на изкуство в България и света. Вярваме, че това демократизира и оживява културния живот.

 

Основните цели на „36 маймуни” са свързани с това да инициира, реализира и популяризира новаторски проекти в областта на културата и изкуството, утвърждавайки особената стойност на т. нар. „алтернативна култура” и диалога между култура и изкуство.

 

Дейността на организацията е концентрирана главно върху изпълнителските изкуства - новите театрални форми и съвременната драматургия.

 

Опитът на организацията включва:

- създаване и разпространение театрални спектакли

- развитие на диалога между изкуство и култура и реализация на инициативи в тази посока

- създаване на дългогодишна платформа за популяризиране и създаване на нова драматургия (ПроТекст)

- развиване на специфичен формат за представяне на нова драматургия (ПроТекст-пърформанс-четене)

- провеждане на обучителни семинари, работилници, курсове за професионалисти и ученици

- консултации по проекти и инициативи, свързани с изпълнителските изкуства

- експертно участие в национални и международни инициативи свързани с културни политики

 

- книгоиздаване

 

“36 маймуни” са съоснователи и членове на АСТ Association – Асоциация за свободен театър от 2009 година.

  

 

Можете да подкрепите дейността ни по всяко време на

ОСАИК-36 маймуни

F I N V B G S F

BG 67 FINV 9150 1200 0805 92  


Download
УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел
“ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО АЛТЕРНАТИВНО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – 36 МАЙМУНИ”
Ustav 36 Monkeys final_bez EGN.pdf
Adobe Acrobat Document 186.4 KB