Подкрепили с партньорство

         
АСТ Асоциация за свободен театър ACT Аssociation of Independent Theater  www.actassociation.wordpress.com
Работилница “Светлинни перспективи” Altronics Light & Suspacious www.altronicslight.com
"Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство" САМСИ Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMCA)  www.samcaproject.org
Фондация "Арт офис" Art Office Foundation www.artoffice.bg  
Сдружение "Форум Демокрит" Association “Forum Demoktrit”  www.democrit.com  
Сдружение "Българска наука" Association Bulgarian Science www.nauka.bg  
Национална художествена галерия Bulgarian National Art Gallery www.nationalartgallerybg.org
Българско национално радио - Бинар Bulgarian National Radio – BINAR www.binar.bg  
Софийска градска галерия City Art Gallery  Sofia  www.sghg.bg  
CSR България  CSR Bulgaria www.csr.bg  
Фондация Бюро култура Culture Desk Foundation www.culturedesk.com
Столична програма "Култура" Culture Program of Sofia Municipality www.sofiaculture.bg
  Danish Arts Council www.kunst.dk/english
  dramAcum – Romania  www.dramacum.org
  EURODRAM (European theatre translation network)      
Национална Художествена Академия Faculty of Applied Arts at the National Academy of Arts (Heating Premises) www.nha.bg/en  
Лети независим клуб по парапланеризъм Fly independent Club for paragliding www.sky-camp.com/
Фондация ЗА ОБОРИЩЕ Foundation “About Oborishte” www.zaoborishte.blogspot.com
франкофонски център СУ  Frankophone Centre, Sofia University “St. Kliment Ohridski” www.uni-sofia.bg  
  ghostdog   www. sychobaiko.blogspot.com
Гьоте-институт България Goethe-Institut Bulgaria www.goethe.de/ins/bg/bg/sof.html
Асоциация на децата в риск Help for Children at risk Association      
Унгарски културен институт Hungarian Cultural Institute  www.szofia.balassiintezet.hu/bg
  IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) www.ietm.org  
Френски институт-София Institut Francais - Sofia www.institutfrancais.bg
  Komendariya "Knyaz Boris I" part of the Order of the Knights Templar of Jerusalem - Great Priory Bulgaria.      
  LaFT Baden Württenberg e.V. www.laftbw.de  
Министерство на културата Ministry Of Culture  www.mc.government.bg
Национален фонд "Култура" National Culture Fund, Bulgaria www.ncf.bg/en  
Национален фонд "Култура" National Culture Fund, Bulgaria www.ncf.bg  
Национален дворец на културата National Palace of Culture (NDK) www.ndk.bg  
Национален политехнически музей National Polytechnic Museum, Sofia  www.polytechnicmuseum.org
Дом на културата Средец OKI “Sredetz” www.dksredets.com
Център за култура и дебат Червената къща The Red House Center for Culture and Debate  www.redhouse-sofia.org
Румънско посолство в България Romanian Embassy in Bulgaria www.sofia.mae.ro  
Исторически музей, София Sofia History Museum www.historymuseum.org/en/
  Sofia Live www.sofialive.bg  
Общински културен институт – дом на културата „Средец“ Sredets Municipal Cultural Institute www.sofia-code.org/en
  TimeArt www.timeart.me  
Сатиричен театър "Алеко Константинов" State Theatre of Satire “Aleko Konstantinov” www.satirata.bg  
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Sofia University “St. Kliment Ohridski” www.uni-sofia.bg  
Театрална работилница Сфумато Theatre Laboratory “Sfumato” www.sfumato.info/en/
Сдружение "Помощ за деца в риск" Transport Workers' Union Culture House – Sofia.      
Фондация Лале Tulip Foundation

www.tulipfoundation.net

 

Университетски театър Алма Алтер University Theatre @lma @lter. almaalter.com