Изследване на ефекта от научния театър


 

Както знаете, интересуваме се от научен театър и от 2009 г. започнаха нашите експерименти с него. Решихме да изследваме как този вид среща на наука и изкуство въздейства върху публиката с различните си елементи и в различните си проявления. През 2021 г. и 2022 г., заедно с партньорите ни от Интеркултура Консулт, се заехме с тази нелека, но много любопитна задача и, благодарение на нашите публики, достигнахме до много интересни и полезни за нас резултати.  Вярваме, че те могат да бъдат полезни и за някои от вас, затова ги споделяме и много благодарим на всички отзовали се за участие в изследванията!

 

 

Малко повече информация:

Интеркултура Консулт  се стремеше да изясни нагласата на публиките към научни теми в артистични културни продукции.  Благодарение на проучването знаем в каква насока да работим и от какво се нуждае нашата публика. Резултатите биха били полезни на други изследователи на културните процеси, артисти и мениджъри на артистични организации, които работят или възнамеряват да работят в сферата на научния театър и комуникация на науката. 

Проучването се проведе в три части. 


 

 

Първата част, през 2021 г., обърна внимание на ефекта от продукциите “Ева Бехщайн - Нощта на прилепите” (2009/2011) и "Времето на кварките” (миниатюра 2012 г. и цяло представление 2013 г.). За целта бяха проведени 3 фокус групи с представители на публиките от тогава. Срещите бяха с продължителност от 1 час, а в тях се включиха хора посещавали представленията и запознати с дейността на “36 маймуни”. 

 

снимка: Трендафилов

Download
Завръщане към „Времето на кварките“ и „Ева Бехщайн“ на ОСАИК 36 Маймуни
Изследване на ефекта от научния театър върху публиката / част първа
Фокус групи за измерване на дългосрочния ефект от научно театрални представления върху публиката
анализ от Милена Бербенкова с редакция от Петя Колева, Интеркултура Консулт
Април, 2021г.
36 Maimuni Fokus Grupi April 2021 Analiz
Adobe Acrobat Document 162.6 KB

 

 

Втората част на изследването беше проведена в месеците февруари - март на 2022 г. и бе обърнато изцяло към подрастващите от 7, 8, 9 и 10 клас. За целта организацията работи с училищата “Професионална гимназия по електротехника и автоматика”, Национално средно училище и СУ “Ген. Владимир Стойчев”. Проучването се проведе на място в училищата, като учениците гледаха филма “В малкия голям свят на прилепите” и бяха анкетирани. 

 

снимка: Боряна Пандова

 

 

*Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма "Публики"

Download
Нагласи сред младежка публика към научна тематика във филма „В малкия голям свят на прилепите“ на ОСАИК-36 ма
Изследване на въздействието на видео-проект, свързващ науката с изкуството, сред ученическа аудитория / част втора
Интеркултура Консулт в партньорство с 36 маймуни, март 2022
36M Izsledvane s Uchenici Analiz_Fin.pdf
Adobe Acrobat Document 888.4 KB

 

 

Третата част се проведе заедно с интерактивната инсталация “В малкия голям свят на прилепите” с водещ Антония Хубанчева. Инсталацията се състоя в Националния природонаучен музей  при БАН в дните от 12 -19 май 2022 г., а в проучването се включиха посетителите в 7-те тура на инсталацията.

 

 

снимка: Боряна Пандова

 

*Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма "Публики"

 

Download
Изследване на ефекта от научния театър / част 3
Интеркултура Консулт в партньорство с 36 маймуни, юни 2022
OSAIK-36MAIMUNI_Izsledvane instalacia NP
Adobe Acrobat Document 1.5 MB

Настоящото проучване е трети етап на изследване на нагласите на публиките към представянето на научни теми в артистични културни продукти.

 

В настоящото изследване фокусът е върху нагласите на публиката от страната и въздействието на културния продукт „В малкия голям свят на прилепите“ върху нея. През 2023 г. изследването дава възможност да се открият прилики и разлики в нагласите на публиките в столицата и извън нея. То проучва мнението на посетителите на 10 сесии на инсталацията, проведени в с. Черни Осъм, Габрово и Пловдив. Финалният етап е сравнителен анализ на резултатите с тези от втория етап на изследването (2022 г. описан по-горе).

 

 снимка: Личен архив "36 маймуни"

*Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации, програма Едногодишен грант ‘22

Download
Нагласи на публиката и анализ на въздействието
на „В малкия голям свят на прилепите“
интерактивна инсталация с Антония Хубанчева“
Събитие на „36 Маймуни“ публики от страната
От Интеркултура Консулт, декември 2023
36M Prilepi Tour 2023 Analysis.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB